Hoe vraag ik een RMA aan?
Heeft u een verkeerd product besteld of ontvangen?
Via de DoCo-Choc RMA procedure kan u een pakket terugsturen.

LET OP! DoCo-Choc ruilt nooit het geretourneerde product om, u krijgt dus niet automatisch een nieuw product toegestuurd.
Om zo snel mogelijk het juiste product in huis te krijgen dient u zelf een geheel nieuwe bestelling te plaatsen!

Formulier:
Klik hier voor een RMA aanvraag formulier.
Dit formulier kan u invullen om een product aan te melden voor retour.
Plaats zoveel mogelijk informatie zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.
Alleen volledig ingevulde formulieren worden verwerkt en behandeld.

Verzenden:
Wanneer u het product naar ons terugstuurt, dient u uw verzending te voorzien van:
 • Het RMA formulier, dat u zelf afdrukt na het invullen ervan
 • Factuur/garantiebewijs
 • Het gekochte product in originele doos inclusief alle accessoires
 • Een goede, stevige verpakking, waarop u het RMA nummer vermeldt 

Procedure:

 • Alleen artikelen die gekocht zijn bij DoCo-Choc kunnen geretourneerd worden.
 • De aanvrager dient het RMA formulier volledig in te vullen
 • Het product dient in de garantietermijn te vallen
 • Het product dient binnen 10 dagen na ontvangst van het RMA formulier te zijn geretourneerd.
 • Een kopie van de factuur of pakbon dient te worden meegezonden.
 • Producten dienen goed verpakt te worden voor verzending. Schade die is ontstaan door ontoereikende verpakking tijdens transport kan de garantie doen vervallen.
 • Het product kan worden getest op een klacht en DoCo-Choc behoudt zich het recht voor om onderzoekskosten door te berekenen.
 • Bij het opsturen van het product dient het RMA-nummer duidelijk op de verpakking vermeld te zijn.
 • Indien uw RMA aanvraag wordt gehonoreerd zal DoCo-Choc u ten allen tijde een creditnota sturen. Vervolgens dient u zelf ervoor zorg te dragen dat u bij uw volgende betaling het betreffende bedrag in mindering te brengen. DoCo-Choc zal NOOIT het geretourneerde product omruilen, u krijgt dus NIET automatisch een nieuw product toegestuurd.
 • Voor een nieuw product dient u zelf een nieuwe bestelling te plaatsen!

RMA Voorwaarden:
Deze RMA Voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen, onderhandelingen en overeenkomsten tussen DoCo-Choc als verkoper en haar afnemer als koper (de "afnemer") met betrekking tot door DoCo-Choc  te leveren producten. Tevens zijn van toepassing de algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van DoCo-Choc. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt de afnemer op eerste verzoek kosteloos toegezonden of zijn te verkrijgen via erotischesnoep.be In geval van tegenstrijdigheid tussen enige bepaling in deze RMA Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden zullen laatstgenoemde prevaleren. Een dergelijke tegenstrijdigheid laat de gelding van de overige bepalingen in deze RMA Voorwaarden onverlet.

 • Deze RMA Voorwaarden omvatten een RMA procedureregeling voor: defecte producten (1), foute bestelling en verkeerde levering (2).
 • Alle in deze RMA Voorwaarden genoemde bedragen zijn excl. BTW.
 • Alle tarieven en condities die van toepassing zijn op de RMA voorwaarden van DoCo-Choc alsmede contactgegevens en formulieren zijn vermeld op de website erostsiche-snoep.be verder genoemd "DoCo-Choc " website.


1. RMA regeling bij defecte producten

Algemeen:
1.1. Er wordt onderscheiden tussen afhandeling van DOA, garantieafhandeling en buitengarantie afhandeling.

DOA (Dead On Arrival):
1.2. DOA afhandeling geldt alleen voor producten van fabrikanten die een DOA regeling kennen. Deze termijn is doorgaans 5 dagen, behoudens een afwijkende regeling van de fabrikant. In geval van een geaccepteerde DOA heeft de afnemer nooit recht op meer dan creditering van het defecte product. Voor alle DOA regelingen geldt dat DOA's uitsluitend worden geaccepteerd als de producten compleet, inclusief alle accessoires, en in de originele verpakking worden geretourneerd.

Garantie: 
1.4. Een fabrieksgarantie termijn gaat in op het moment van aflevering (factuurdatum). Indien bij controle blijkt dat het product geen DOA is of geen defect vertoont, wordt aan de afnemer onderzoekskosten berekend. Defecten veroorzaakt door software of configuratie problemen vallen nimmer onder enige garantie.

Procedure:
1.5. Voor het retourneren van defecte goederen dient altijd een RMA nummer te worden aangevraagd. De afnemer dient hiervoor het RMA aanvraagformulier volledig ingevuld te versturen naar de DoCo-Choc RMA afdeling zoals vermeld op de DoCo-Choc website.

1.6. Bij een RMA aanvraag dienen minimaal de volgende gegevens vermeld te worden:

 • Artikelnummer 
 • Type garantieafhandeling (DOA, garantie, verkeerd besteld, verkeerd geleverd) 
 • Factuurnummer/leveringsbon (voor DOA/garantiebepaling) 
 • Serienummer
 • Duidelijke klachtomschrijving

Indien vooraf reparatie van artikel overeengekomen is met DoCo-Choc dient de afnemer overeengekomen bedrag van reparatie te vermelden.

1.7. Onvolledig of onduidelijk ingevulde formulieren zullen niet in behandeling worden genomen. Defecte producten kunnen eerst na toekenning door DoCo-Choc van een RMA nummer worden opgestuurd. Het RMA formulier dient duidelijk zichtbaar aan de buitenkant van de (transport)verpakking te worden aangebracht. Tevens dient altijd een bewijs van garantie bij het product te worden gevoegd. Defecte producten die zonder garantiebewijs worden opgestuurd, zullen als vallend buiten garantie in behandeling worden genomen. Het niet meesturen van een garantiebewijs kan vertraging van de afhandeling veroorzaken. Aan de garantieafhandeling vermeld op het RMA formulier kunnen geen rechten worden ontleend; het bestaan en de omvang van de mogelijk geldende garantie worden vastgesteld zo spoedig mogelijk na ontvangst door DoCo-Choc van het defecte product. Producten kunnen slechts worden geretourneerd voor risico van de afnemer en moeten altijd deugdelijk zijn verpakt voor transport. Indien DoCo-Choc producten ontvangt die ondeugdelijk zijn verpakt, zullen de verpakkingskosten voor het retourtransport in rekening worden gebracht.

Om beschadiging, vertraging bij de afhandeling en andere problemen te voorkomen dient afnemer voorafgaand aan retournering van defecte producten tenminste de volgende maatregelen te nemen:

 • De afnemer dient te zorgen voor een deugdelijke transportverpakking.
 • Het pakket dient voldoende gefrankeerd te zijn.

1.8. Na autorisatie door DoCo-Choc conform de bovenstaande bepalingen dienen defecte producten te worden verstuurd naar:
DoCo-Choc 
Tav Heyrman Dominique
Molenstraat 32
9150 Kruibeke
België

1.9. De kosten voor verzending naar DoCo-Choc zijn voor rekening van de klant.
Ongefrankeerde zendingen worden niet geaccepteerd. De klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar 
DoCo-Choc  .

2. RMA regeling bij foute bestelling of verkeerde levering:
2.1. Retournering van niet defecte producten door afnemer geschiedt alleen met inachtneming van onderstaande voorwaarden.

2.2. Een RMA aanvraag dient binnen dertig (30) werkdagen na factuurdatum schriftelijk (Fax of per email) te worden ingediend zoals vermeld op de DoCo-Choc website. De te retourneren producten dienen courant en als nieuw verkoopbaar te zijn, in onbeschadigde verpakking, ongeopend en zonder verbroken zegels. Op verzoek van de afnemer bestelde, gecombineerde of aangepaste producten kunnen nimmer worden geretourneerd.

2.3. Het RMA formulier dient duidelijk zichtbaar aan de buitenkant van de transportverpakking te zijn aangebracht.

2.4. Producten die zonder RMA nummer aan DoCo-Choc  worden teruggestuurd worden geweigerd, evenals ongefrankeerde zendingen. Na ontvangst en controle van de producten in het magazijn volgt binnen 30 dagen administratieve afhandeling en een creditnota. De hoogte van het creditbedrag is afhankelijk van de staat van de producten, zulks uitsluitend ter beoordeling van DoCo-Choc  .

2.5. Indien de RMA veroorzaakt is door een vergissing of fout aan de zijde van DoCo-Choc zullen geen administratiekosten in rekening worden gebracht. In alle andere gevallen worden administratiekosten berekend. DoCo-Choc behoudt zich het recht voor om een restocking fee (retournamekosten) te berekenen.

3. Geen omruil:
Indien uw RMA aanvraag wordt gehonoreerd zal DoCo-Choc te allen tijde een creditnota sturen, waarna u vervolgens het betreffende bedrag in mindering brengt bij uw volgende betaling. DoCo-Choc zal NOOIT het geretourneerde product omruilen, u krijgt dus NIET automatisch een nieuw product toegestuurd. Voor een nieuw product dient u zelf een nieuwe bestelling aan te maken.


Laatst Toegevoegd